ÚOCHB

Skupina Ivana Rosenberga

Nukleotidy a oligonukleotidy
Vědecká skupina
Distinguished Emeritus
CHEM cluster

O naší skupině

Naše skupina se zabývá základním výzkumem nukleosidfosfonových kyselin (NFK), počínaje návrhem jejich struktury, syntézou a studiem fyzikálně-chemických a biologických vlastností. NFK představují skupinu tzv. antimetabolitů, t.j. chemických sloučenin podobných přirozeným metabolitům, v našem případě nukleosidům a nukleotidům, jejichž funkci v buňkách mohou NFK výrazně ovlivnit. NFK dále představují skupinu jakýchsi stavebních kamenů, které lze chemicky řetězit a získat tzv. modifikované oligonukleotidy – krátké úseky DNA nebo RNA, z nichž některé mohou mít významné biologické účinky, např. potlačení exprese genetické informace, aktivaci případně potlačení imunitního systému buněk, atd.

image